Anne K. N.

"Når jeg fant frivilligheten på den måten jeg fant den så har jeg tenkt mange ganger at det kanskje var en mening med at jeg skulle få MS."

Anne K. N. er vokst opp i Groruddalen med en mor fra Norge og en far fra Marokko. Dette har ikke alltid vært like lett, og spørsmål om identitet har vært en stor del av oppveksten hennes. Anne K. forteller om godt sosialt samhold, men også rasisme i oppveksten, og venner som endret navnene sine for å bli kalt inn til intervju.

Favorittminnet til Anne K. er da hele byen feiret overgangen til et nytt millennium sammen i 1999-2000. Det var tettpakket med folk, enda flere enn på 17. mai, og hun føler seg heldig som fikk være med i generasjonen som opplevde den overgangen. Ellers peker rosetoget og 22.juli seg ut som også samlet hele Oslos befolkning - om enn på en annen måte. At vi valgte kjærlighet fremfor hat, tenker hun er viktig, samtidig som hun er opptatt av at vi må finne måter å forebygge at noe lignende kan skje i fremtiden.

I dag jobber Anne K. mye frivillig, etter en lengre karriere i flere norske og utenlandske bedrifter. Frivilligheten er det som får Norge til å gå rundt, og Anne K. er takknemlig for alle menneskene hun møter gjennom sitt engasjement.

Forteller: Anne K. N.

Intervjuer: Hasnain A.

12.05.23, Bydel Stovner

Miniatyrbilde: Åsmun Lindal, 1981. Stovner. Originalbildet er modifisert.

https://oslobilder.no/BAR/A-70013/Un/0001/010?query=stovner&count=143&search_context=1&pos=24

Stovner
Mangfold
22. juli 2011
Arbeid