Velkommen til OSLOOVE!

OSLOOVE er et muntlig historie-prosjekt som frem til 400-årsjubileet i 2024 har som mål å samle inn 400 intervjuer av og med folk i Oslo. Det gjør vi gjennom å holde kurs i muntlig historieintervju, etikk og samtykke for alle som vil være med. På den måten utforsker dette prosjektet også hvordan vi kan styrke demokratiet gjennom å inkludere flere stemmer i historieskrivingen vår.

Vi samarbeider tett med byarkivet i Oslo som skal ta imot og bevare intervjuene i "evighetens perspektiv". Det betyr at intervjuene som samles i dag blir en del av Oslos offisielle historie. Alle som intervjuer og blir intervjuet må signere et samtykkeskjema som regulerer hvem som får tilgang til intervjuet, og hvordan det kan formidles. Vi har fått inn intervjuer som ikke skal formidles i det hele tatt, mens andre har gitt full tilgang. Det er opp til hver enkelt å bestemme selv. Vi følger Vær Varsom plakaten for publisering og mellomlagrer alle intervjuene i Dropbox. Etterpå lastes de opp på Vimeo, Facebook og Instagram (Meta).

Alle som vil være med og intervjue er hjertelig velkomne! Du får full opplæring i muntlig historie, etikk, sammendrag, film og lyd hos oss. Deretter kan du gå ut og intervjue de du selv ønsker i byen vår. Vi betaler 1000 kroner per innleverte intervju med samtykkeskjema, video, sammendrag og foto. Ta kontakt enten gjennom kontaktskjema på siden, eller send en mail til osloove@memoar.no.

Bakgrunnen for OSLOOVE er en kjærlighet for Oslo og folka som bor her. Oslo er en mangfoldig by, og det ønsker vi å løfte frem og feire!

Alle som deltar bestemmer selv hvem de vil intervjue og hva de vil snakke om. Det betyr at vi får inn historier om så ulike ting som oppvekst, krig og kjærlighet, rivaleri, tilflytting og kulturforskjeller, mat, idrett og fuglesang. Alle er like velkomne, og alle er de like viktige deler av historien vår.

OSLOOVE skaper rom og tid for nye menneskemøter. Folk som ikke kjenner hverandre snakker sammen for første gang, og folk som kjenner hverandre blir enda bedre kjent. Gjennom å dele utdrag fra disse samtalene på nett, håper vi å bidra til en større samtale i samfunnet om hvem vi er, og kanskje hvor vi vil. Hvis du vil være med er det bare å sende oss en mail.

OSLOOVE er et delprosjekt av Memoar - norsk organisasjon for muntlig historie. Det springer ut av mange tidligere muntlig historie-prosjekter som du kan se på og lese mer om på www.memoar.no. Muntlig historie er innsamling, dokumentasjon, bevaring og deling av subjektive opplevelser fra samtiden. Det er et fag, et fagfelt og en bevegelse som setter folks egenopplevde erfaringer fra virkeligheten i sentrum for (kultur)historiske undersøkelser. Det er også en måte å bevisstgjøre oss på enkeltindividets rett til å fortelle sine egne narrativer, og at disse historiene er en del av nasjonens historie.

Besøk vår Instagram-side

Besøk vår Facebook-side

Se samtykkeskjemaet vi bruker (oppdatert november 2023)

Prosjektet er i regi av Memoar og i samarbeid med byarkivet i Oslo. Vi er støttet av Sparebankstiftelsen DNB, Kulturdirektoratet og Oslo Kommune.

Involverte

Cathrine Hassselberg
Prosjektleder
Memoar
Muntlig historiker
cathrine@memoar.no
Thale Meisfjord
Visuell deisgner
Memoar
Grafisk designer
thalejmm@memoar.no
Terje D. Sætervik
Produsent
Memoar
Produksjonsassistent
terje@memoar.no