Henrik W.W.

Henrik W.W. er innflytter i Oslo. Han kom hit for å begynne på en kunstnerisk utdannelse, og for å komme seg vekk fra en vanskelig oppvekst. På veien mot å bli den artisten han er i dag har han tatt mange valg, som for det meste innebærer å være tro mot seg selv. I dag er han stolt over hvem han er, og hvor langt han har kommet.

Forteller: Henrik W.W.
Intervjuer: Ryona C.
28.02.2024, Bydel Frogner

Miniatyr: Fra Frogner hovedgård mot Nobels gate. Foto av Ruth Raabe, 05.07.1931. Eies av Oslo museum, originalbildet er modifisert.

Frogner
LHBT+
Kunst og Kultur
Oppvekst