Shireen S.

Shireen føler seg hjemme både i Oslo og Palestina, hvor Oslo symboliserer trygghet og oppvekst, mens Palestina representerer barndom og familie. Til tross for kjærligheten til Palestina, erkjenner hun at det ikke er mulig å bo der nå. Covid-19 og livshendelser har forhindret henne fra å besøke Palestina siden 2019. Samtalen beveger seg over til arbeid og fremtid, hvor hun uttrykker åpenhet for jobbytte og deler drømmen om å bli som Anthony Bourdain. Shireen diskuterer situasjonen i Palestina. Hun deler bekymringer for familien nord for Gaza, snakker om utfordringene palestinere møter i Israel og deler følelsesladede refleksjoner om virkeligheten i Gaza. Intervjuet avsluttes med at Shireen beskriver inntrykkene fra bilder og videoer som viser situasjonen i Gaza, spesielt med tanke på søsknene.

Forteller: Shireen S.

Intervjuer: Nike D.

19.10.2023, Gründerløkka

Miniatyrbilde: Grünerløkka. 1880-1890 (CA) av Olaf Martin Peder Væring
Hentet fra oslobilder.no fra Byarkivet i Oslo. Originalbildet er modifisert.

Grünerløkka
Mangfold
Demokrati og styring
Oppvekst