Vil du fortelle om ditt Oslo?
Osloove søker intervjuer til å sette fokus på funksjonshemmedes historie!

Osloove søker intervjuer til å sette fokus på funksjonshemmedes historie!

Som Kulturrådet skriver på nettsiden sin:

“Funksjonshindrede er den største minoriteten i Norge. Forholdene for, erfaringene fra og holdningene til denne gruppen er i liten grad løftet fram i lyset. Funksjonshemmede er sjelden prioritert i allmenne historiske oversiktsverker, i museene og i kulturvernfeltet generelt. Temaområdet er lite dokumentert, og jo lenger tilbake i historien, desto færre er kildene.“

(https://www.kulturdirektoratet.no/web/guest/museum-kulturarv/vis-artikkel/-/kulturadet-utlysning-funksjonshemmede)

Dette ønsker vi i OSLOOVE å bidra til en endring på.

Vi er nå midt i OSLOOVE - et muntlig historie-prosjekt som frem til 400-årsjubileet i 2024 har som mål å samle inn 400 intervjuer av og med folk i Oslo. Alle intervjuene blir tatt vare på av byarkivet i Oslo i “evighetens perspektiv", og blir på den måten en del av Oslos offisielle historie.

I en del av dette prosjektet ønsker vi å sette lys på og inkludere funksjonshemmedes stemmer i Oslo, og søker derfor etter deg som liker å snakke med folk, som er nysgjerrig og systematisk og som viktigst av alt: liker å intervjue. Hvem du intervjuer og hva du snakker med de om, er opp til deg.

Arbeidsoppgaver:

Gjennomføre mellom 40-60 intervjuer. Du må selv finne folk å intervjue, forberede spørsmål og avtale tid for intervju. Hvert intervju må leveres med et kort sammendrag og samtykkeskjema.

Ønskede kvalifikasjoner:

Ha interesse for funksjonshemmedes historie og livssituasjon

Erfaring med å intervjue

Noe erfaring med å filme med mobiltelefon

Det er viktig at du er selvdreven, engasjert og initiativrik. Du får full opplæring i muntlig historie, intervju, etikk og samtykke. Du får låne alt du trenger av utstyr. Du kan jobbe fra der det passer deg best, men det er også mulighet for å sitte på kontoret vårt på Kroloftet med heis og hev/senk pult.

Avhengig av din livssituasjon er vi åpne for å engasjere deg enten deltid eller fulltid 2-3 måneder. Du kan velge om du vil engasjeres som frilanser eller midlertidig ansatt. Søknadsfrist 17. mai. Vi legger opp til å innkalle til intervju i løpet av uke 22.

Tentativ oppstart uke 24.

Personlig egnethet vil bli vektlagt.

Send motivasjonsbrev og eksempler på intervjuer du har gjort eller annet arbeid du er fornøyd med til cathrine@memoar.no innen 17.mai 🫶

Tips en venn! 🙏